Już dostępna wyjątkowa seria do ciała marki Silcare w serii So Rose! So Gold!

Pragniemy przedstawić z niej wyjatkowy produkt, mianowicie chodzi o hia­lu­ro­nową maskę do rąk ze złotem.

To pierw­szy pro­dukt z tej linii o tak wyjąt­ko­wym skła­dzie i boga­tej kon­sy­sten­cji. So Rose! So Gold! Hyalu­ro­nic Hand Mask ma for­mułę gęstej maski, któ­rej nawet nie­wielka ilość jest w sta­nie przy­nieść natych­mia­stową ulgę szorst­kiej, prze­su­szo­nej i wiot­kiej skó­rze.

Co zawiera w sobie maska?

Skład­niki aktywne zostały dobrane tak, aby zapew­nić dło­niom efekt głę­bo­kiego nawil­że­nia, odży­wie­nia i sku­tecz­nej ochrony przez czyn­ni­kami zewnętrz­nymi, takimi jak wiatr, niska tem­pe­ra­tura czy pro­mie­nio­wa­nie UV. Hia­lu­ro­nian sodu wiąże wodę w komór­kach skóry, chro­niąc ją przed wysu­sze­niem i utratą ela­stycz­no­ści, a D-pan­te­nol oraz dwa cenione w świe­cie kosme­tyki oleje: abi­syń­ski i arga­nowy łago­dzą podraż­nie­nia, nada­jąc dło­niom wyjąt­kową gład­kość i mięk­kość.

Klikając w zdjęcie przeniesiesz się do produktów marki Silcare.

Pielęgnacja dłoni

Co zyskujesz dzięki masce do dłoni So Rose! So Gold! ?

  • nawilża i zabezpiecza skórę przed nadmierną utratą wody;
  • pomaga utrzymać optymalny poziom nawilżenia;
  • chroni skórę rąk przed utratą elastyczności;
  • pomaga redukować przebarwienia;
  • nadaje dłoniom aksamitną gładkość;
  • pozostawia na skórze przyjemny zapach.
Do maski Silcare doda­ł także kom­pleks Hydro­ma­ni­lTM (natu­ralną sub­stan­cję nawil­ża­jącą, opartą na eks­trak­cie z nasion peru­wiań­skiej rośliny Tara) oraz praw­dziwe 24-kara­towe złoto, które pomaga roz­świe­tlić i roz­ja­śnić skórę rąk, a oprócz tego wpływa na pro­duk­cję kola­genu, opóź­nia­jąc tym samym pro­cesy sta­rze­niowe.

Dzięki tym wła­ści­wo­ściom pro­dukt jest ide­al­nym roz­wią­za­niem zarówno dla osób doj­rza­łych, które bory­kają się z pro­ble­mem prze­bar­wień i cien­kiej, pozba­wio­nej ela­stycz­no­ści skóry, jak i tych, któ­rych dło­nie są wraż­liwe i potrze­bują porząd­nej dawki odży­wie­nia i ochrony przed chło­dem oraz wysu­sza­ją­cymi pro­duk­tami do dezyn­fek­cji czy deter­gen­tami.

Link do produktu znajdziesz poniżej

Silcare So Rose! So Gold! Hialuronowa maska do dłoni 150mlMaska do dłoni So Rose!

Jak korzystać z kosmetyku do dłoni Silcare?

Produkt jest łatwy w użyciu poniważ wystarczy nanieść cienką warstwę produktu na oczyszczoną skórę dłoni, masować do wchłonięcia lub można rónież nanieść grubszą warstwę produktu na oczyszczoną skórę dłoni i zawinąć je w folię lub nałożyć foliowe rękawiczki i owinąć dłonie ciepłym ręcznikiem/kocem.

Produkty z serii Silcare So Rose! So Gold!

Silcare So Rose! So Gold! zestaw do pielęgnacji dłoni, peeling do dłoni oraz serum 
Silcare So Rose! So Gold! krem do rąk 240ml

Silcare So Rose! So Gold! balsam do ciała 250ml
Silcare So Rose! So Gold! żel hialuronowy pod prysznic 250ml

Silcare So Rose! So Gold! Hand & Nail Oil serum do dłoni i paznokci 75ml
Silcare So Rose! So Gold! krem do rąk 30ml
Silcare So Rose! So Gold! peeling do rąk 150ml
Silcare So Rose! So Gold! Hialuronowa maska do dłoni 150ml