Terms of Use

Regulamin sklepu internetowego www.luxlook.pl prowadzonego przez spółkę Luxel z siedzibą w Łodzi (90-615), ul. Mała 8, NIP: 727-24-82-459, REGON: 472322258, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

§ 1 Wyjaśnienie pojęć użytych w regulaminie

 • Sprzedawca – firma Luxel z siedzibą w Łodzi (90-615), ul. Mała 9, NIP: 727-24-82-459, REGON: 472322258,
 • Adres sprzedawcy – Luxel, ul. Mała 8, 90-615 Łódź,
 • Klient – osoba, korzystająca z usług świadczonych przez sprzedawcę,
 • Konsument  oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony pod domeną www.luxlook.pl przez Sprzedawcę, e-mail: kontakt@luxlook.pl,
 • Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w celu dokonywania dostawy towarów. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firm:
  a) Poczta Polska S.A.
  b) Firma kurierska - K-EX Sp. z o.o.
 • Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.
 • Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez firmę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży poprzez Sklep Internetowy.
 • Karta Produktu – strona Sklepu Internetowego zawierająca ofertę w postaci: Nazwy, opisu, ceny oraz ewentualnie zdjęcia wybranego produktu.
 • Wersja językowa strony – dodana przez Sprzedawcę możliwość włączenia wyświetlania przez Klienta stron Sklepu Internetowego w innej niż domyślna (polska) wersji językowej oraz innej niż domyślnej (PLN) walucie,
 • Płatność gotówką za pobraniem – płatność Dostawcy w momencie odbierania przesyłki.

§ 2 Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z świadczonych usług

2.1

Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Sklepu Internetowego są następujące:
a) podłączenie do sieci Internet,
b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami w wersji nie niższej niż: Microsoft Internet Explorer w wersji 8 lub Opera w wersji 11 lub Firefox w wersji 10 lub Chrome w wersji 32 lub Safari w wersji 5,
c) rozdzielczość ekranu minimum 1024 x 768,
d) komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript (włączona obsługą języka Javascript),
e) łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s,
f) zainstalowane oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

2.2 Aby złożyć zamówienie konieczne jest posiadanie przez klienta konta e-mail.
2.3 Dla zachowania bezpieczeństwa, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient posiadało:
a) zaporę bezpieczeństwa (firewall),
b) zainstalowane oprogramowanie antywirusowe z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
c) zainstalowane wszystkie aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.
§ 3 Usługi świadczone przez Sprzedawcę
3.1 Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Klient ma możliwość:
a) przeglądania stron Sklepu Internetowego,
b) rejestracji w celu założenia konta
c) składania zamówienia.
d) prowadzenie Konta Klienta,
e) zamieszczanie opinii o towarach na stronach Sklepu Internetowego,
f) wysłanie zapytania o dostępność towaru do Sprzedawcy.
3.2 Klient może korzystać z usług przez 7 dni w tygodniu i 24 h na dobę.
3.3 Klient ma prawo do rezygnacji z świadczonej usługi:
a) rezygnacja korzystania z usługi przeglądania stron internetowych, rejestracji w celu założenia konta, składania zamówienia, zamieszczania opinii o towarach, wysyłania zapytania o dostępność towaru możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu korzystania z usługi.
b) w celu rezygnacji z usługi prowadzenia Konta Klienta, klient powinien napisać z adresu e-mail, na który zarejstrowane zostało konto oświadczenie woli, w którym zawarta będzie prośba o usunięcie konta. Wiadomość należy wysyłać na adres e-mailowy Sklepu Internetowego.
§ 4 Rejestracja, Konto Klienta
4.1 Klient ma możliwość rejestracji w celu założenia Konta Klienta.
4.2 W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej Sklepu, a następnie go zatwierdzić poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala  hasło dostępu do konta klienta.
4.3

Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych podczas rejestracji danych osobowych w celu prowadzenia konta klienta oraz realizacji zamówień.

§ 5 Składanie zamówień

5.1 Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja.
5.2 Złożenie zamówienia następuje po dodaniu wybranych produktów do koszyka, określeniu sposobu dostawy, wybraniu sposobu płatności, podaniu danych dostawy, akceptacji regulaminu, akceptacji polityki prywatności oraz potwierdzeniu zamówienia.
5.3 Dokonanie podanych wyżej czynności oraz wciśnięcie "przycisku" "zamów" oznacza złożenie zamówienia i zawarcie z umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
5.4 Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub podany podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia wraz z szczegółami zamówienia oraz numerem zamówienia. Po złożeniu zamówienia Klient jest informowany o jego statusie za pośrednictwem poczty e-mail.
§ 6 Ceny, płatność i dostawa
6.1 Sprzedawca zamieszcza informacje na temat swojej oferty w Sklepie Internetowym i oferuje towary znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego za pośrednictwem Internetu.
6.2 Ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są zamieszczane w widocznym miejscu na Karcie Produktu:
a) są cenami brutto (z podatkiem VAT), z wyjątkiem gdy obok ceny znajduje się napis "cena netto" w tym przypadku jest to cena bez podatku VAT. Ceny netto są umieszczane wyłącznie w celach informacyjnych, a każda cena obok, której nie znajduje się napis "cena netto" jest ceną brutto.
b) ceny wyrażone są w Złotych polskich (według standardu ISO 4217: PLN),
c) Klient  ma możliwość wyboru ceny w innej walucie w momencie zmiany wersji językowej strony,
b) ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy po dodaniu produktów do koszyka,
c) ceny nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, które mogą obowiązywać w sytuacji, gdy adres dostawy jest poza terytorium Polski.
6.3 Po dodaniu produktów do koszyka, wybraniu przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. W koszyku wyświetlana jest informacja na temat całkowitej wartości zamówienia.
6.4 Ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena zamawianego produktu wyświetlona w Karcie Produktu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
6.5 Klient może wybrać następujące formy opłaty złożonego zamówienia:
a) płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy - wysyłka zostanie rozpoczęta w momencie pojawienia się wpłaty na rachunku bankowm Sprzedawcy,
b) płatność gotówką za pobraniem - wysyłka zostanie rozpoczęta w momencie złożenia zamówienia,
c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
6.6 Zamówione produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na adres dostawy podany w formularzu podczas składania zamówienia.
6.7 W przypadku nieodebrania przez Klienta od Dostawcy zamówionych produktów i zwrotnego odesłania przesyłki Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. 
§ 7 Realizacja zamówienia
7.1 Reazliacja zamówienia rozpoczyna się po jego złożeniu.
7.2 Po złożeniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje dostępność zamawianych produktów.
7.3 W przypadku braku zamówionego Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o zaistniałych utrudnieniach.
7.4 Jeżli realizacja zamówienia będzie niemożliwa Sprzedawca zaproponuje Klientowi do wyboru jedną z opcji, kontaktując się e-mailem lub telefonicznie:
1. Anulowanie zamówienia - wybór opcji zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia.
2. Częściowe anulowanie zamówienia - wybór opcji zwalnia Sprzedawcę z realizacji części zamówienia,
c) Realizacje zamówienia w cześciach - wybór opcji sprawia, że zamówienie jest wysyłane cześciowo, w różnych (ustalonych) terminach. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów Dostawy związanych z realizacją zamówienia w cześciach.
7.5 Do przesyłki dołączany jest paragon lub na życzenie klienta (zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia) fakturę VAT obejmującą dostarczane produkty oraz koszt dostawy.
§ 8 Reklamacja na podstawie niezgodności towaru z umową
8.1 Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy.
8.2 Klient obowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
8.3 Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej na podstawie niezgodności towaru z umową i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
8.4 W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar na adres Sprzedawcy wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu Internetowego, który pełni funkcje zawiadomienia o stwierdzonej niezgodności (chyba, że zostało one przesłane wcześniej) oraz, jeżli to możliwe, kopią dowodu zakupu.
8.5 Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
§ 9 Reklamacja na podstawie gwarancji
9.1 Sprzedawane produkty mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski. W takiej sytuacji wraz z zakupionm produktem Klitent otrzymuje kartę gwarancyjną określającą warunki gwarancji.
9.2 Koszystając z prawa gwarancji Klient może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy (chyba, że warunki gwarancji określają miejsce i sposób złożenia reklamacji). Sprzedawca jest pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację.
9.3 Jeżeli Klient zdecydował się zgłosić do Sprzedawcy, a gwarancja daje taką możliwość to w celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu gwarancji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar na adres Sprzedawcy wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu Internetowego (chyba, że został on przesłany wcześniej) oraz, jeżli to możliwe, kopią dowodu zakupu.
§ 10 Prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, zwrot należności
10.1 Klient może modyfikować zamówienie, do momentu otrzymania na adres e-mail podany podczas składania zamówienia informacji o zmianie statusu zamówienia na Zrealizowane. Zmiany mogą dotyczyć między innymi zmiany produktów lub ich ilości, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze VAT.
10.2 Modyfikacja zamówienia przez Klienta może wpłynąć na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
10.3 Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia otrzymania przesyłki lub odebrania produktów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu – formularz zwrotu.
10.4 W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową, od której odstąpił. Umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Produkt powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie produktów na adres Sprzedawcy.
10.5 Zwrotowi nie podlegają produkty, które są uszkodzone mechanicznie; oprogramowanie komputerowe zapisane na nośnikach, jeśli zostało naruszone oryginalne opakowane; produkt lub usługa, jeżeli została ona wykonana według indywidualnego zamówienia Klienta; materiały eksploatacyjne i nośniki oraz produkty, które są niekompletne.
10.6 W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, które zostało opłacone, zwrot wpłaconej kwoty nastąpi w terminie 14 dni od dnia dokonania zmiany przez Klienta.
10.7 W przypadku zapłaty przelewem Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została płatność lub na rachunek, który został podany w formularzu zwrotu lub w przypadku konieczności uzupełnienia danych na podstawie informacji od klienta przesłanej poprzez pocztę e-mail.
10.8 W przypadku zapłaty płatności gotówką za pobraniem Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta, który został podany w formularzu zwrotu lub w przypadku konieczności uzupełnienia danych na podstawie informacji od klienta przesłanej poprzez pocztę e-mail.
10.9 W przypadku zapłaty gotówką przy odbiorze należności należy odebrać w gotówce w siedzibie sklepu.
§ 11 Prawo wypowiedzenia umowy dot. usług świadczonych drogą elektroniczną (nie dotyczy zamówień oraz umów sprzedaży)
11.1 Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy.
11.2 Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez przesłanie do sprzedawcy oświadczenia woli z żądaniem usunięcia Konta Klienta za pośrednictwem poczty e-mail.
11.3 Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie oświadczenia woli do Klienta na adres e-mail podany podczas Rejestracji Konta Klienta.
§ 12 Dane osobowe i pliki „Cookies”
12.1 Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie Sklepu Internetowego, z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych.
12.2 Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy ma prawo do wglądu w ich treść oraz do oraz do ich poprawiania.
12.3 Szczegółowe informacje dotyczące plików "Cookie" dostępne są w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie Sklepu Internetowego.
12.4 Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”).  Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.  Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe  Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
§ 13 Postanowienia końcowe
13.1 Klient ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail.
13.2 Jeżeli Klient uzna, iż treść publikowana w Sklepie Internetowym narusza prawo, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu. W celu realizacji tego uprawnienia Klient powinien się skontaktować Sprzedawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail.
13.3 Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
13.4 Zamieszczając treści w Sklepie Internetowym np. opinię o produkcie Klient oświadcza, że ma do nich prawo i nie narusza tym samym przepisów prawa. Klient wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie tych treści przez Sprzedawcę.
  Klient zobowiązany jest do korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
13.5 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
13.6 Informacje o produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
13.7 Regulamin może ulec zmianie. Klient zostanie o tym poinformowany poprzez umieszczenie informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz utrzymanie tej informacji przez 14 dni.
13.8 Klient posiadający Konto Klienta, zostanie poinformowany o zmianie regulaminu drogą e-mailową. Jeżeli Klient nie akceptuje nowego regulaminu zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji o zmianie regulaminu.