Returns

Pamiętaj! Będąc konsumentem i dokonując zakupów w naszym sklepie możesz zgłosić zwrot produktu* w terminie 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki. Nie wymagamy podawania przyczyny zwrotu.

*(szczegóły art. 7 regulaminu sklepu internetowego www.luxlook.pl)

Do paczki ze zwracanym produktem należy dołączyć wydrukowany oraz wypełniony formularz zwrotu (jest on wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży umieszczanym przez sprzedawcę) oraz oryginalny paragon. W przypadku zakupu produktów na fakturę VAT pole przeznaczone na paragon w formularzu zwrotu należy pozostawić puste. Po otrzymaniu zwracanego towaru do klienta wysyłana jest faktura korygująca w dwóch egzemplarzach. Klient ma obowiązek podpisać oraz odesłać jeden egzemplarz faktury do firmy.

Formularz zwrotu w formacie .pdf można pobrać klikając na poniższą ikonę.Zwrotu można dokonać przykładowo za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
Paczkę prosimy odesłać na adres:

Luxel - zwrot luxlook.pl
ul. Mała 8
90-615 Łódź

P
rzesyłki wysyłane na koszt sprzedawcy nie będą przyjmowane.