Complaint

Do paczki z reklamowanym produktem należy dołączyć:

  • wydrukowany oraz wypełniony formularz reklamacyjny, który pełni funkcje zawiadomienia o stwierdzonej niezgodności,

  • o ile to możliwe: ksero kopię faktury lub paragonu,

  • kartę gwarancyjną (w zależności od podstawy/formy składanej reklamacji).

Formularz rekmalacyjny w formacie .pdf można pobrać klikając na poniższą ikonę.

Paczkę prosimy odesłać na adres:
Luxel - reklamacja luxlook.pl
ul. Mała 8
90-615 Łódź

Podstawą gwarancji udzielanej na produkt jest karta gwarancyjna dołączana przez producenta. Firma podejmie działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do siedziby. Klient będzie informowany o stanie reklamacji. Informacje o statusie reklamacji można uzyskać pod adresem e-mail kontakt@luxlook.pl. Szczegółowe informacje dostępne w art. 6 regulaminu sklepu internetowego www.luxlook.pl. Po rozpatrzenu reklamacji produkt odsyłany jest na adres dostawy podany podczas składania zamówienia.

Szczegóły regulamin sklepu § 6 Reklamacje i gwarancje